top of page

Livsløpsperspektiv

 

-Er det lurt for Norge å investere stort i solenergi? Når råstoffene krever skadelig gruvedrift, forurensende produksjon, transport...og framgang i teknologien gjør at panelene sjelden blir gamle før de blir skiftet ut med noe mer effektivt? ...Og dette i et land med lav solvinkel, ofte overskyet eller snødekket?

-Når svarer det seg miljømessigt å skifte bilen ut med en ny? 

-Hvor troverdig er et produkts LCA egentlig? Er det nok et tilfelle av "Greenwash" betalt av kommersielle aktører?

LCA ("Life Cycle Analysis"); Livsløpsanalyse er en sentral del av Hel-Max Miljøkonsult sin analytiske tilgangsvinklen til en rekke tiltak.
På nåværende tidspunkt har Hel-Max Miljøkonsult ikke kapasitet til å produsere egne livsløpsanalyser, men kan konsultere i prosessen og formidle kontakt til eksperter.

Nedenstående er et eksempel av en "Life Cycle Assesment" laget av Daglig leder av Hel-Max Miljøkonsult og en Kanadisk arkitekt.

Livsløpsanalyse og sammenligning av økologisk og ikke-økologisk passivhus design

January 15, 2007

Passivhusparametrene fokuserer utelukkende på målbare energiparametrer gjennom byggets bruksfase.  

Dette studie påviste at når miljø og kostnad ved produksjon og gjennvinning av standard passivhus regnes med er konseptet ikke bra nok.
- Medmindre materialevalget av huset er basert på lokale og lett gjenanvendelige råstoffer.

Please reload

bottom of page