top of page

Matsikkerhet


Mat produsent eller bare bekymret over nåværende matkvalitet eller framtidsperspektivene?
Well; "If you eat, you're in!"
Hel-Max tilbyr grünnere, etablerte restauranter og/eller matprodusenter konsultasjon med mål om optimering, omlegging eller sertifisering, i tillegg til presentasjoner og workshops innen emnet.

Daglig leder av Hel-Max lærte "Regenerativ Agriculture" med Darren Doherty, "Advanced Permaculture Principles" med David Holmgren, studerte en rekke aspekter ved økologisk landbruk på universitets nivå og har deltaket i en rekke konferanser (iblant som taler) om f.eks. Vertikal farming, Holistic Management/Målrettet beitebruk og bærekraftig landbruk. Ikke minnst ble han sertifisert av staten Oregon som "food handler" og "kitchen manager", og har i flere år vært ansvarlig for et sertifisert kommersielt kjøkken. Sideløpende med andre aktiviteter drev han et 170 mål stort økologisk sertifisert fruktbasert småbruk i 15 år.


Nedenstående prosjekter illustrerer helhetstenkingen i problematikken for Hurum.

Analyse av mulighet for matsikkerhet på Hurum

January 03, 2023

Nåværende landbruksproduksjon i Hurum dekker ikke innbyggernes forbruk. Ved å utnytte mulighetene for matproduksjon på landbruksjordene i Hurum kommune påvises det at det er teoretisk mulig å bli selvforsynt.

Naturligvis strander dette på distribusjonssystemer, økonomi og matvareutvalg/sesong, men likevel interessant i forhold til mulige internasjonale forhold: Hva om det ikke lenger er mulig å importere de nåværende +50% av Norges matvarer?

Matsikkerhet gjennom innendørs produksjon av grønnsaker

January 17, 2023

Løsnings forslag til hvordan Norge kan bli selvforsynt med grønnsaker på fylkesnivå. Presentasjon til Norsk Forskningsråd i 2013, laget som filmatisert slidepresentasjon.

Ideen er å forske på muligheten for å kunne dyrke de 50% importerte grønnsaker i Norge i stedet, i samspill med utendørs og drivhus produksjon. 

Lokalt mat distribusjons nettverk for Hurum

January 19, 2016

Jeg er involvert i å etablere en lokal gruppe av "Open Food Network" på Hurum; Et internasjonalt system som formidler lokalt produsert mat til lokale konsumenter.

Bærekraftig mat produksjon og distribusjon på Hurum

January 19, 2016

Hva skal til for å etablere selvforsyning av mat på Hurum? 
Det var spørsmålet bak dette forslag til et PhD. studie i 2015 

Please reload

bottom of page