top of page
Daglig Leder Max Vittrup Jensen

Max Vittrup Jensen (f.1966) er sivilingeniør i Miljøledelse og Bærekraft med Diplomuddannelse i Humanøkologi ved Aalborg Universitet i Danmark. Han har jobbet i Australia, USA, Norge, og Tsjekkia siden han reiste fra Danmark i 1989 og igjennom årene oppnådd en stor viten om helhetlig innovativ bærekraftig planlegging innen en rekke forskjellige bransjer  
...lik Olsenbanden er skriptet opptimert for Norge:  Hel-Max!

Max bosatte seg på Hurum i 2013 etter 14 år som daglig leder for en ideell organisasjon i Tsjekkia, en stilling der inkluderte ledelse av 170 mål økologisk landbruk samt treningssenter for økologisk bygg og landskaps design, involvering i regionsplanlegging og formidlingsvirksomhet.

 

Som miljøkonsulent står bærekraftig balans mellom miljø, samfunn og profitt sentralt, gjerne basert på tverfaglig samarbeid med spesialister fra diverse bransjer.


Oppdatert professional profil finns på:

bottom of page