top of page

BREEAM-NOR Miljøsertifisering


BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger som gir en strukturert og helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggsprosjekter. Det er et effektivt verktøy, som motiverer bærekraftaspektet gjennom hele prosjektperioden - fra tidlig fase til overlevert bygg. 
BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon i et byggeprosjekt. Et BREEAM-sertifikat bekrefter og dokumenterer byggets miljøstandard gjennom et klassifiseringsnivå.
Metodikken sikrer samordning av ulike aktører i byggeprosjekt, samt integrerer og forankrer gode miljøbeslutninger i alle ledd og til riktig tid.

BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning.
BREEAM er for store og små virksomheter, samt prosjekter fra alle deler av bygg- og eiendomssektoren der miljø er i fokus.
BREEAM-klassifiserte byggeprosjekter oppnår:

  • Høyere markedsverdi

  • Økt brukertilfredshet 

  • Godt dokumentert prosjekteringsprosess

  • Miljøeffektiv design med lave kostnader

  • Dokumenterte bruksegenskaper knyttet til helse, inneklima og funksjonalitet

  • Redusert energiforbruk og redusert miljøbelastning knyttet til materialer, avfall, farlige stoffer og transport

  • Økt verdi i form av lavere driftskostnader, økt leietagerpreferanse og økt betalingsvilje

  • Redusert finansiell risiko

     

Hel-Max Miljøkonsult tilbyr rådgivning innenfor BREEAM-sertifisering og vurdering/ tidligfase-analyse av miljøaspekter i utvikling av bygg og store næringsområder.

BREEAM-AP er rådgiver, koordinator og prosessdriver for BREEAM-arbeidet i prosjektet. BREEAM-AP skal gi støtte til prosjektgruppen og prosessen, bidra til å sette mål og dokumentere løsninger slik BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Prosjekter med en BREEAM-AP, som er engasjert tidlig i prosessen sikrer høyt miljøfokus i alle faser av prosjektet og honoreres for dette med BREEAM-poeng.
 

BREEAM-revisor skal revidere dokumentasjon og være prosjektets kontaktperson mot NGBC og BRE. 

I tillegg tilbys generell rådgivning og/eller utarbeidelse av BREEAM fagrapporter innen blant annet økologi, LCA og miljøvurdering av materialer. I sammenheng med en alsidig prosjekterfaring og nettverk med spesialister i en rekke bransjer er sansynligheten stor for at du som kunde vil profitere av en Hel-Max plan.

bottom of page